Hvad betyder kinesiologi?

Ordet kinesiologi betyder egentlig “Lære om bevægelse” og er oprindelig udviklet af kiropraktorer i 1960´erne. Kiropraktor George Goodheart fandt ud af, at hans behandling blev langt bedre, hvis han kombinerede sin viden fra vesten med østens viden om kroppen med meridianbaner, akupunkturpunkter og deres virkning på organer og hjernen. Derved opstod kinesiologien, som i dag bruges i hele verden.

Kinesiologien er et godt alternativ til det ordinære sundhedssystem og så er der stort set ingen grænser for, hvad kinesiologien kan hjælpe med. Det kan både være fysiske såvel som psykiske udfordringer eller en kombination af begge. Som kinesiolog ser jeg på mennesket som en helhed, hvor krop, sind og følelser hænger sammen.

Kinesiologi er en nænsom behandlingsform, der kan hjælpe alle uanset alder. Kinesiologi retter op på kroppens ubalancer. Er du fx ramt af angst, allergi, fordøjelsesproblemer, depression, stress eller noget helt andet, så tøv ikke med at kontakte mig.

Ovenstående er kun eksempler på, hvad jeg tilbyder behandling af. Læs mere her.

Lidt mere om hvad kinesiologien betyder…
I kinesiologien ligger der en tro på, at man selv kan gøre rigtig meget for sin egen sundhed. Opstår der ubalancer i kroppen fx i form af smerter eller noget psykisk, kan man ved hjælp af kinesiologisk behandling genoprette balancen. Arbejdet med at få kroppen i balance kaldes for afbalancering.

Ved en afbalancering har jeg fokus på at vække viljen til forandring. Når det er opnået, er du i stand til at finde den styrke, der skal til for at opnå de ønskede mål.

De mål du sætter før behandlingen, kan både omhandle noget fysisk og noget psykisk. Måske har du et ønske om, at blive smertefri, at slippe din angst for højder, at tabe dig, at skifte job, at få bedre selvværd, at blive bedre i skolen eller noget helt andet.

Selv om der ingen grænser er for, de mål man kan sætte sig, skal de alligevel være realistiske og gerne målbare.

“Hvor der er en vilje, er der en vej.” – Citat af Pauline Kael

Scroll to Top