Hvad kan kinesiologien hjælpe med?

Der er stort set ingen grænser for, hvilke områder jeg i kinesiologien kan hjælpe med. Ofte har klienten sat sig et mål for behandlingen. Målet kan både omhandle noget fysisk og noget psykisk.

Det kan fx være at slippe for hovedpine, at blive bedre til at træffe beslutninger, at opnå graviditet, at komme ud af en stresset periode eller noget helt andet.

Kinesiologien bruges ofte ved:

• Symptomer, som ikke umiddelbart kan diagnosticeres • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne • Psykiske problemer •
• Fysiske problemer • Mangel på energi • Overfølsomhedsreaktioner •

Når kinesiologien kan hjælpe på så mange forskellige områder, skyldes det at man i behandlingen ser på mennesket som en helhed, hvor krop, tanker og energier påvirker hinanden indbyrdes.

Når mine klienter kommer med ønske om at opnå et konkret mål, afgør jeg ved brug af muskeltesten, som er et let tryk på klientens arm eller en anden muskel, om målet har 1. prioritet. Det kan nemlig ske, at der er noget andet, der skal arbejdes med først, inden vi tager hul på det ønskede mål.

Forklaringen på det, er at kroppen husker alt. Hvis kroppen har været belastet fx på grund af mobning, en ulykke, sorg eller noget helt andet, så skal det først afbalanceres. Herefter er det muligt at arbejde videre med de mål, man har sat. 

Hvilke mål kan jeg hjælpe dig med at føre ud i livet?

Scroll to Top