Hvordan virker kinesiologi?

Kinesiologi er en alternativ behandlingsform, hvor jeg som kinesiolog har fokus på at skabe balance i kroppen. Min erfaring er, at jeg opnår det bedste resultat, ved at se på mennesket som en helhed, hvor krop, tanker og energier påvirker hinanden indbyrdes.

Kinesiologien tager afsæt i, at vores krop er indstillet på at hele sig selv ved ubalancer og sygdom. Men opstår der ubalance i en energibane også kaldet meridian, så løber energien ikke optimalt ud til de muskler og organer, som den skal.

l behandlingen vil jeg derfor finde de meridianer, der er i ubalance. Når balancen genoprettes kalder man det for afbalancering. Her bruger jeg massage, akupressurpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser og flere andre metoder, der genskaber balancen i din krop. Læs mere om mine behandlingsteknikker her.

Via min behandling ved jeg, at der er en sammenhæng mellem det fysiske altså kroppen, energien og dine følelser. Hvis du fx har problemer med ryggen efter en ulykke, er det ikke nok at bruge massage og anden smertelindring, da det kun har en kortvarig effekt. Her er der behov for at fjerne den stress i kroppen, som blev udløst ved ulykken. Først derefter vil afspænding af musklerne virke.

Et andet eksempel på at krop, tanker og energier hænger sammen, er en klient, som ønsker at tabe sig. Uanset hvad klienten gør, vil det ikke lykkedes. Under afbalanceringen viser det sig, at klienten har været udsat for mobning og de uønskede ekstra kilo, er kroppens måde at beskytte sig på. Når balancen er genoprettet, er der skabt mulighed for at tabe de ønskede kilo.

Kinesiologisk behandling virker – også hvis du ikke selv kender årsagen til dine udfordringer.

Sådan behandler jeg
Når du kommer til kinesiologisk behandling, vil du opleve, at min behandling er meget nænsom. Vi starter med at afgøre, hvilke mål vi skal arbejde med. Målene kan både omhandle noget fysisk og noget psykisk. Måske har du et ønske om, at blive smertefri, at slippe din angst for højder, at tabe dig, at skifte job, at få mere selvtillid, at blive bedre i skolen eller noget helt andet.

Ved hjælp af muskeltesten, hvor jeg trykker let på din muskel ofte på armen, kan jeg afgøre hvilket mål, vi skal arbejde med.

Selv om der ingen grænser er for, de mål man kan sætte sig, skal de helst være realistiske og gerne målbare.

Ud over selv afbalanceringen hvis formål er at skabe balance i kroppen, vil du få værktøjer til at komme videre i processen med at blive den bedste udgave af dig.

Scroll to Top