Alternativ behandling af Indlæringsvanskeligheder

Har du eller dit barn indlæringsvanskeligheder? Så kan kinesiologiske behandlinger hos mig hjælpe jer på vej til bedre indlæring.

Læs mere nedenfor. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig.

Problemer med indlæringen?
Det er frustrerende at have svært ved at læse, løse matematikopgaver eller skrive en tekst.

Derudover viser indlæringsproblemer sig også i form af dårlig hukommelse, hovedpine ifm. lektier, koncentrationsbesvær, manglende motivation til at løse opgaver og kan desuden give lavt selvværd.

I det hele taget kan problemer med indlæringen spænde ben for din faglige kunnen og de mål du har.

Men hvordan kan kinesiologisk behandling af indlæringsvanskeligheder hjælpe dig eller dit barn?

Brug af kinesiologisk behandling ved indlæringsvanskeligheder
Jeg ser på mennesket som en helhed og vil ved behandling af indlæringsproblemer bruge muskeltesten for at afgøre, hvad der er højeste prioritet, i forhold til de udfordringer du har.

Kinesiologisk behandling af indlæringsvanskeligheder vil tage udgangspunkt i samspillet mellem de to hjernehalvdele. Hvis der er blokering mellem de to hjernehalvdele kan det blandt andet føre til dårlig hukommelse, problemer med indlæringen, hyperaktivitet og generel dårlig koordinering (tumler).

Der kan være mange årsager til blokeringen mellem de to hjernehalvdele. Det kan være arveligt betinget, men medicinindtag, stress, psykiske problemer, allergi samt vitamin- og mineralmangel, kan også være forklaringen. Er man bruger af tandbøjle eller briller, kan det også føre til blokering mellem de to hjernehalvdele.

Ved behandling af indlæringsproblemer vil der altid blive lavet et hjemmeprogram med motoriske øvelser, som skal få de to hjernehalvdele til at arbejde sammen.

En kinesiologisk behandling er særlig velegnet til børn, da den er nænsom og også kan udføres på en af forældrene.

Har du eller en du kender indlæringsvanskeligheder?

Scroll to Top