Alternativ behandling af Psykiske udfordringer

Spænder dine tanker ben, for det du gerne vil? Uanset om du kender din diagnose eller ej, så kan kinesiologisk behandling ved psykiske udfordringer hjælpe.

Læs om her hvordan kinesiologisk behandling af psykiske problemer kan hjælpe. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig.

Brug af kinesiologi ved psykiske udfordringer
Hvis du lever med psykiske udfordringer, kan der være forskellige grader af, hvordan dit liv er påvirket af det. Uanset hvordan du oplever det, er kinesiologisk behandling af psykiske lidelser et godt valgt, da det er en nænsom behandlingsform. Der vil ikke dukke mere op, end din krop og psyke er klar til at håndtere.

De færreste kender ikke årsagen til, at de har psykiske udfordringer. Når du vælger behandlinger med kinesiologi mod psykiske problemer, vil jeg altid målrette behandlingen netop til dig og dine behov.

Brug af kinesiologi ved psykiske udfordringer er et godt valg, da der her bliver set på dig med alle de aspekter du rummer. Under afbalanceringen åbner vi op for at bryde de tankemønstre, som din underbevidsthed holder fast i.

Efter afbalanceringen får du måske nogle øvelser med hjem. Det kan være sætninger, du skal sige eller lette fysiske øvelser. Ved en kinesiologisk behandling mod psykiske udfordringer skal hjemmearbejdet bruges til at hjælpe din krop med at fastholde og videreføre arbejdet med at nå dine mål.

Hvis du har psykiske udfordringer?
Så er du ikke alene; antallet af mennesker med psykiske sygdomme er steget markant de seneste år. Faktisk har hver 10. dansker en psykisk sygdom.

Selv om vi alle har en indbygget sårbarhed, er den stærkere hos nogle end hos andre. Psykiske udfordringer kan ramme alle aldersgrupper. Undersøgelser har faktisk vist, at ca. 50% af alle psykiske lidelser har deres ”debut” inden 14-års alderen.

Der er flere faktorer, der gør sig gældende, når man rammes af psykiske udfordringer. Arvelige, sociale og miljømæssige faktorer, kan alle spille ind i forhold til at udvikle psykiske lidelser.

Læs eventuel også afsnittene om ADHD, depression og angst.

Har du psykiske udfordringer eller kender du en, som har?

Scroll to Top